"Milagros"

An exhibition of Ex Votos and Retablos bt Tucson artists.

 

"Ex Voto to the Virgen of Guadalupe" - Neda Contreras - oil on metal

 

"Ex Voto to San Blas" - Neda Contreras - oil on metal

 

Ex Voto to Saint Nickolas and La Llorona

 

"Retablo for Saint Kateri Tekakwitha" - Pauline Pedregon - oil on metal

 

"Ex Voto to Pikachu" - Martin Quintanilla - acrylic on metal

 

"Ex Voto to San Martin de Porres" - Marcy Miranda Janes - prismacolor on metal

 

"Ex Voto to Saint Joseph" - E. Michael Contreras - acrylic on metal

 

Ex Voto - Lydia Maldonado - on metal

 

" Ex Voto to Nuestra Senora De Guadalupe" - Nancy Drigotas - oil on metal

 

"Ex Voto to Jesus" - Nina Duckett - acrylic on metal

 

"Ex Voto to El Kid Santo" - Hector Perez - oil on metal

 

Ex Voto - Anna Seiferle-Valencia - on metal

 

Ex Voto - Cristina Cardenas - on metal

 

Retablo to "El Santa Nino De Atocha" - E. Michael Contreras - acrylic on metal

 

"Ex Voto to San Antonio" - E. Michael Contreras - acrylic on metal

 

Ex Voto - Juan Enriquez - oil on metal

 

"Ex Voto to Teresa Urrea, Santa de Cabora" - Ruben Urrea Moreno - oil on metal

 

RETURN